Categories
Art Arts plàstiques

La restauració del tapís L’estrella de Miró

Restauració d’un tapís: procés i tècnica

He tingut la oportunitat de fer una visita guiada a Caixaforum per veure el tapís La estrella de Miró. Encara que per ser justos, caldria parlar sempre de Miró i Royo. Saber interpretar la idea de Joan Mirò, encertar els tons i colors, buscar els materials que aconseguissin les textures i volums desitjats, no debia ser una tasca fàcil. Segur que hi van haver moltes hores de debat i de recerca.

Al veure-ho d’aprop, prens conciència de la diversitat de materials (llana, cotó, cànem, etc.) i de la complexitat que això comporta. Crida l’atenció la quantitat de volums diferents i com a pesar de tot, hi ha una harmonia i un equilibri total.

L’estrella de Miró. Part posterior
L’estrella de Miró. Part posterior

L’expertesa en l’ofici de Teixidor i la complicitat entre els artistes van permetre a Royo plantejaments pictòrics dels cartrons de Miró amb la radicalitat que tots dos desitjaven, a través de l’exuberànci de les textures en diferents relleus i dels esfilagarsats de materials molt diversos.

Tal com es pot llegir a l’exposició, la curiositat sense límits de Joan Miró, va fer que busqués i emprés, técniques i materials tan diversos al llarg de la seva vida artística. Si a això s’afegeix l’experiència d’en Josep Royo, el resultat és el tapís del que parlem.

La col.laboració d’ambdós artiste va donar lloc a un seguit de tapíssos, un de grans dimensions i altres de petit format, anomenats sobreteixims.

Royo amb Miró. Fons Català-Roca. Arxiu Històric Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

Davant de la complexitat de l’obra, no sorprenen les explicacions sobre les diverses tasques que integren la restauració. Com en qualsevol peça d’art, primer cal fer una diagnosi del seu estat. Posteriorment es quan es pot fer una intervenció preventiva, o si cal curativa. És evident que el tracte i la cura que s’hagi tingut de la peça, tindrà un pes important sobre l’estat de la mateixa. En el cas que ens ocupa, a l’haver estat la major part del temps, en un espai amb temperatura constant i sense gaire pols, ha propiciat que la intervenció sigui més de caire preventiu que no pas curatiu.

No podem oblidar que estem davant de materials naturals i que l’eliminació de la pols cal fer-la respectant-los. Tal com hem dit abans, la diversitat de volums i textures, comporta que els tractaments s’han de fer en superfícies petites i vigilant de no interferir en la textura que està al costat.

Aquest tipus d’obres posen en valor el treball en equip, tant en la vessant creativa, com en la de conservació.

 L’estrella de Miró. Signatura Miró i Royo
L’estrella de Miró. Signatura Miró i Royo