Categories
Economia

Mobile World Congress 2013

Ahir va finalitzar el congrés de telefonia mòbil que es celebra anualment a Barcelona.

Els organitzadors estan molt satisfets pel nombre de visitants que han passat pel congrés i les diverses institucions de la ciutat, també han fet un balanç positiu del que ha comportat, tant com a font d’ingressos i pel volum de negoci generat, com per la difusió  de la marca Barcelona arreu del món.

En l’àmbit estricte del congrés, es poden considerar tres aspectes: el relacionat amb els terminals, el sector del programari (sistemes operatius i aplicacions desenvolupades específicament per aquest entorn) i les comunicacions.

És important assenyalar la presentació de productes complementaris, alguns d’ells de gran valor no només tecnològic, sinó d’ajuda social.

  • Per exemple, em va cridar l’atenció la presentació per part d’una empesa francesa, d’una placa transparent, que funciona amb energia fotovoltaica, que col·locada sobre el terminal intel·ligent (smartphone), permet la carga del mateix. El temps de més que s’aconsegueix no és massa gran, però pot servir per moments puntuals que s’està acabant la bateria i cal fer una trucada. Aquest tipus de tecnologia pot ser de gran interès pels països amb dificultats en el subministrament elèctric.
  • L’empresa Fujitsu va presentar el prototipus d’un bastó que facilita el desplaçament dels usuaris. Es programa la ruta que es vol fer, i a través d’una pantalla ubicada al pom del bastó, va donant indicacions amb fletxes de color verd o vermell (si hi ha un semàfor, per exemple), facilitant així la mobilitat.
  • Google va anunciar que disposa ja un prototipus d’ulleres que van facilitant al usuari informació diversa: del temps que fa a l’exterior, informació cultural, de tràfic, etc.

Si ens centrem en les tres parts fonamentals del negoci, es pot parlar de:

  1. Terminals. Sembla interessant que es presentin terminals exclusivament amb les funcionalitats del telèfon però en les que s’ha millorat la tecnologia i la presentació. Els terminals pensats per  persones amb certes discapacitats, tant visuals com auditives: tecles grosses, senyals lluminoses, etc. Aquí  s’ha incorporat la geolocalització com a eina útil pel segment de la població al que van dirigits.
  • Presentació de terminals de preu accessible. La voluntat de fer negoci, d’expandir-se, fa que les empreses tinguin ben presents els segments de mercat on cal arribar amb ofertes més acurades.
  • Tendència a pantalles més grans. En el moment que es pretén que aquest dispositiu serveixi per veure pel·lícules, vídeos, etc. cal tenir més resolució i incrementar les polsades de la pantalla.
  • Híbrids. Terminals a mig camí entre pissarretes i telèfons o terminals amb doble pantalla: una per telèfon i l’altre per llegir llibres electrònics.

2. Aplicacions. Aquesta ha sigut una de les parts més important del congrés, tan en la part de l’exposició com en les presentacions i en les conferències. És important remarcar la vitalitat d’aquest sector i la diversitat de solucions que s’han presentat. Deixant de costat les aplicacions destinades al joc, s’han pogut veure moltes encaminades al món empresarial: tractament de logística, controls diversos, càlcul, etc. També algunes que treballen ja en entorns 4G i que sens dubte, proporciona un camp d’expansió important.

Un tema important és el dels sistemes operatius. Es conegut que en aquests moments, el lideratge està en mans d’Android, però Windows està fent un esforç considerable per no quedar definitivament despenjat d’aquest sector i d’aquí l’aliança entre Nokia i Microsoft. Està per veure que passa.  Però sens dubte la presentació que va fer Mozilla va cridar poderosament d’atenció. Algunes empreses ja estan treballant per incorporar el nou sistema (entre elles Telefònica).

3. Comunicacions. Com és conegut, alguns països ja disposen de les freqüències per les xarxes d’Internet mòbil de gran velocitat 4G. Però precisament el passat dia 26 de febrer es podia llegir  com la Comissió Europea havia requerit als estats membres de la UE a que adjudiquessin les freqüències necessàries per a poder implantar la velocitat 4G, amenaçant amb imposar sancions als països que no ho fessin. En la intervenció al MWC a Barcelona de la comissària encarregada de noves tecnologies Neelie Kroes,  es preguntava com era possible que en aquests moments existeixin més abonaments a 4G a Corea del Sud que en tot el conjunt de l’Unió europea. En concret 17 països de l’Unió no en tenen i anunciava la voluntat de passar a l’acció, posant sancions als membres que no segueixin les indicacions marcades per la Unió. Va presentar les xifres corresponents al 2012, on el nombre total d’abonats de tot el món eren 26,5 milions que es repartien: 23,9 entre EEUU, Japó i Corea del Sud. El 1,4 restant es distribueixen entre Alemanya, Suècia i Austria.

En relació a aquest tema, es van fer sentir els operadors de telefonia, queixant-se de que ells havien de fer les grans inversions per assegurar la comunicació, però que la part important del pastís quedava en mans de les empreses dedicades a la fabricació de terminals o a les empreses desenvolupades d’aplicacions. La veritat és que no fan gaire pena.

Potser degut a la nova ubicació de la fira o pel grau d’implantació o a la situació que provoca la crisi econòmica, es podria dir que l’edició d’enguany, ha sigut més comercial. Això es traduïa en que molts fabricant deixaven “jugar” amb els terminals o les aplicacions. Semblava tot més de cara a la galeria. De totes maneres seria injust no destacar el contingut de les conferències i de les sessions de treball que ajuden a posar en comú i a debatre aspectes importants del futur pròxim.

Per últim però no el menys important, cal aixecar la veu en contra de la utilització de les dones com objecte. No qüestiono en cap moment l’eficiència de les dones per donar informació o per mostrar productes, segur que estan perfectament preparades. El que es rebutja és que les facin vestir de maneres inapropiades per estar en una fira que vol ser professional. Si per captar l’atenció del públic professional, cal recórrer a aquestes estratagemes, és senyal que no s’ha avançat gaire. Potser no estaria de més que quan s’autoritza una fira, es cuidin determinats detalls, que en definitiva, ajuden a donar una mala imatge de la ciutat i del país on es realitza.